לא משבשות אלפא וביתא זמני
מילה מתהפכת כפה תמה לימין
מזאת יבוא פלא תו שבשמאל <
לדוגמה:
אנוכי, שממירה זאת עכשיו, טיבם הם הפכתי – נוסחים של מילים
לשם יחס, וניתך פה מהם ביטוי שכעת אז הרי ממשיכו נאה מגודל
בו שוות יש ארמוז
וכעת אקריא הפוך
סוף  אל  ראשית
ישאר לאפוס כופה
אירק  את  עכוזו
מראשיתו – ושוב
כי פה כשם הלוך
הכול המשך הפיך
מוּלך מוּשב שוּם כלוּם
רז חושמל – שוּמרו   איתךָ כי נוצרו
מילים
וּרצוני כך – תיאור  מושלם  שוחזר

זה האחרון הוא גם פלינדרום באותיות וגם פלינדרום פונטי (בהגייה נחצית של צד"י).

Noam Dovev, פלינדרומים על פלינדרומים.