אוטוגרמה היא משפט המתאר את עצמו בצורה של ספירת מלאי של האותיות שלו. בעברית אפשר להשתמש בסְפרות עבריות, על מנת לייצג גם את הספירות עצמן כאותיות. וכאשר סופרים אותיות בעזרת אותיות, אפשר לכנות זאת "אות־וֹגרמה". הינה אות־וֹגרמה מינימלית:

ב' ב

משמעותה: שתי בי"ת. מסתבר שבדיוק אותן צורה ואוטוגרמה מינימלית כבר נעשו קודם ברוסית: в҃ в.

An autogram is a self-describing sentence in the form of an inventory count of its own letters. In Hebrew, we can use Hebrew numerals to represent the counts themselves as letters. Using letters to count letters, we can form "letter-letter autograms" or "OT-o-grams" as OT means letter in Hebrew. Above is a minimal letter-letter autogram (reflexicon), meaning: two Bet-s. Turns out that exactly the same form and minimal autogram has already been done in Russian: в҃ в.

נעם דובב מצא את האוטוגרמה הפנגרמטית הראשונה והקצרה בעברית, המכילה את כל אותיות האלף־בית, והיא בצורת אות־וֹגרמה:

י"ח א, ד' ב, א' ג, ב' ד, א' ה, א' ו, א' ז, ב' ח, א' ט, ב' י, א' כ, א' ל, א' מ, א' נ, א' ס, א' ע, א' פ, א' צ, א' ק, א' ר, א' ש, א' ת.

Noam dovev found the first and shortest pangrammatic autogram (reflexicon) in Hebrew, containing all letters of the alphabet, and it is in the form of a letter-letter autogram.

הינה כמה אות־וֹגרמות פנגרמטיות ארוכות יותר שחיברתי (האחרונה יחד עם נעם דובב):

כאן יש: י"ה א, ז' ב, ב' ג, א' ד, ב' ה, א' ו, ב' ז, א' ח, א' ט, ג' י, ב' כ, א' ל, א' מ, ב' נ, א' ס, א' ע, א' פ, א' צ, א' ק, א' ר, ב' ש, א' ת.
פנגרמה זאת כוללת: ט' א, י' ב, ה' ג, א' ד, ג' ה, ב' ו, ב' ז, א' ח, ב' ט, ב' י, ב' כ, ג' ל, ב' מ, ב' נ, א' ס, א' ע, ב' פ, א' צ, א' ק, ב' ר, א' ש, ג' ת.
פנגרמה זאת כוללת בדיוק: ח' א, י"א ב, ז' ג, ב' ד, ב' ה, ג' ו, ג' ז, ב' ח, א' ט, ג' י, ב' כ, ג' ל, ב' מ, ב' נ, א' ס, א' ע, ב' פ, א' צ, ב' ק, ב' ר, א' ש, ג' ת.
אתן יכולות לספור שיש כאן בדיוק: ח' א, ז' ב, ח' ג, ג' ד, א' ה, ו' ו, ב' ז, ג' ח, א' ט, ד' י, ג' כ, ג' ל, א' מ, ג' נ, ב' ס, א' ע, ב' פ, א' צ, ב' ק, ב' ר, ג' ש, ג' ת.
לפני כל אחת מאותיות האלף־בית שלהלן מצוין מספר הפעמים שהיא מופיעה במשפט הזה שהוא אוטוגרמה פנגרמטית או לחלופין פנגרמה אוטוגרמטית: י' א, ח' ב, ו' ג, ב' ד, י"ד ה, י"ו ו, ה' ז, ה' ח, ו' ט, י"ז י, ב' כ, ח' ל, י"ב מ, ז' נ, ב' ס, ג' ע, י' פ, ב' צ, א' ק, ו' ר, ה' ש, ז' ת.

Some longer pangrammatic letter-letter autograms that I composed (the last one with Noam Dovev). Hover to see the English translation of the preambles.

Lee Sallows, In Quest of a Pangram.
Lee Sallows, Reflexicons.
Eric Wassenaar, Self-Enumerating Pangrams.
R. H. Hardin, Self Referential Sentences.
Matthias Belz, Autograms: Self-Enumerating Sentences.
Noam Dovev, האוטוגרמה הפנגרמטית הראשונה והמינימלית בעברית.