שכיחות האותיות כפי שנחצבו ונספרו מתוך פרויקט בן־יהודה ב־2023-11-02 (קובץ JSON להורדה):

שנים עד 900 לספירה 900–1700 1700–1880 1880–1948 1948 ואילך
תקופה ב־API ancient medieval enlightenment revival modern

The most frequent Hebrew letters as scraped and counted from Project Ben-Yehuda on 2023-11-02 (JSON file for download)

השתמשתי בנתונים עבור תחום אוטונומי זמני, ונעם דובב השתמש עבור צופן הזזה נפוץ.